Revista Magazin

Virgil Lazăr

Există în Mediaş un om pe nume Emil Mureşan care a creat din lemn şi piatră o lume ferică, de rară frumuseţe: o lume familistă prin siguranţă talent şi pasiune.

DEDICATII
Șantier

Magda Antoniu

Bronzul, ceramica, pământul, ghipsul, au început apoi să capete, în mâinile lui Emil Murşan, contururi apreciate depotrivă de ochiul exigent al criticului de artă, cât si cel al publicului larg.

DEDICATII
Comerțul Socialist

Corneliu Catană

De-a lungul anilor sculptorul medieşan, strunind cu tot mai multă măiestrie dalta şi ciocanul, îşi lărgeşte registrul artistic realizând exponate unice, ce împletesc puterea de imaginaţie cu elementul natural.

DEDICATII
Revista Astra

Jan Ionescu

Caută şi decoperă în forma pietrei de râu viaţa ce echilibrează imaginea pietrei cioplite prin interesante suporturi metalice. Folclorul este sursa majoră de inspiraţie: Hora, La Şezătore, Ţărănci.

DEDICATII
Tribuna Sibiului

George Limbeanu

Exponatele unice în genul lor se bucură de un viu interes, stârnesc uimire şi apreciere. Puterea de imaginaţie se împleteşte cu elementul natural, arta crudă, subtilă şi originală.

DEDICATII
Săptămânalul Cultural Ştiinţific Magazin

George Cușnarescu

Folosindu-se de pânza de păinjăn, pensetă, ac şi un lipici special, Emil Mureşan a reuşit să producă 70 de lucrări reprezentând animale, păsări, oameni. Stilul absolut unic în lume îi conferă artistului dreptul de a intra în Cartea Recordurilor

DEDICATII
pictor emerit

Ion Morariu

Ai făcut la Săcelu Gorj, dragă prietene o frumoasă lucrare care rămâne pe vecie.

DEDICATII
artist

Ion Vlasiu

Lui Emil Mureşan cel care sculptează forme expresive în întrecere cu natura însăși

DEDICATII